Інструкція для посади "Прожарювач на печах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прожарювач на печах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією прожарювача на печах 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову прогартовувальних печей, що обслуговуються, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - технічні умови на прогартовування електродів різних марок та діаметрів;
      - правила регулювання швидкості руху конвеєра та температурного режиму печі.

1.4. Прожарювач на печах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прожарювач на печах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прожарювач на печах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прожарювач на печах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сушить та прогартовує електроди зі стрижнями із сталі, кольорових металів та сплавів в прогартовувальних печах безперервної дії з автоматичним і напівавтоматичним керуванням за заданим режимом.

2.2. Завантажує та розвантажує печі.

2.3. Стежить за роботою головного та проміжного конвеєрів, правильним укладанням електродів на конвеєр, за справним станом печі.

2.4. Відсортовує браковані електроди.

2.5. Усуває перекоси та зміщення електродів під час переміщення їх по зонах печі для запобігання завалів.

2.6. Регулює швидкість руху конвеєрів, тепловий режим печі під час прогартовування електродів різних марок згідно з технічними умовами.

2.7. Бере участь в ремонті устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прожарювач на печах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прожарювач на печах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прожарювач на печах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прожарювач на печах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прожарювач на печах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прожарювач на печах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прожарювач на печах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прожарювач на печах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прожарювач на печах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прожарювач на печах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.