Інструкція для посади "Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання;
      - методи планування, організацію і технологію ремонтних робіт;
      - порядок складання дефектних відомостей та іншої технічної документації;
      - основи технології гірничого виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує: безаварійну та надійну експлуатацію обладнання шахтової поверхні (поверхневого комплексу розрізу), лісоскладів, установок промислової вентиляції, системи опалення, водопостачання, каналізації, обладнання мийних, пральних, сатураторних; стан справності освітлення і засобів гасіння пожеж у будинках адміністративно-побутового комбінату; своєчасний і якісний ремонт та модернізацію обладнання.

2.2. Організовує: періодичні огляди, вивчення режиму роботи обладнання, причини і тривалості його простоїв, облік виконаних ремонтних робіт.

2.3. Вивчає умови роботи обладнання, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання.

2.4. Бере участь: у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів, ревізій, налагодженні та випробуванні обладнання; у складанні планів матеріально-технічного постачання; розгляді й впровадженні раціоналізаторських пропозицій: у розробленні і здійсненні заходів щодо ліквідації та запобігання аварій.

2.5. Проводить інструктаж з безпечних методів ведення робіт, контролює виконання нарядів і дотримання правил безпеки та технічної експлуатації обслуговуючим персоналом.

2.6. Розробляє і здійснює заходи щодо підготовки обладнання і будівель адміністративно-побутового комбінату до роботи в зимових умовах.

2.7. Веде встановлену документацію, звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.