Інструкція для посади "Паяльщик 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Паяльщик 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією паяльщика 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи підготовки різних поверхонь та швів під паяння;
      - послідовність виконання паяльних робіт;
      - температуру плавлення різних металів та їх сплавів;
      - основні властивості та порядок готування припоїв;
      - правила нагрівання виробів в горнах, газовими пальниками та бензиновими лампами;
      - пристрої, які використовуються під час паяння, будову та правила їх застосування;
      - правила поводження з кислотами та лугами.

1.4. Паяльщик 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Паяльщик 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Паяльщик 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Паяльщик 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує паяння, яке забезпечує міцність шва на розтягнення до 10 кг/кв.мм, тугоплавкими та легкоплавкими припоями вузлів, деталей, виробів середньої складності з чорних та кольорових металів та сплавів з товщиною металу понад 1 мм та різною довжиною шва з нагріванням на горнах, газовими пальниками та бензиновими лампами.

2.2. Готує припої, кислоти та ванни для лудіння.

2.3. Розпаює шви після випробування або під час ремонту.

2.4. Паяє прутки, стрічки, штаби.

2.5. Травить шви під паяння та вироби перед паянням.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Паяльщик 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Паяльщик 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Паяльщик 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Паяльщик 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Паяльщик 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Паяльщик 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Паяльщик 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Паяльщик 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Паяльщик 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Паяльщик 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура різна - паяння.

5.2. Баланси голосові - паяння на кінчик голосового язичка нижнього регістру.

5.3. Бідони, відра, лійки, маслянки, кухонний посуд - паяння.

5.4. Вироби з латуні, міді, алюмінію - паяння.

5.5. Вушки та ручки різні - паяння до виробів.

5.6. Маслянки універсальні - паяння.

5.7. Півники колекторів та обмотка якоря машин потужністю 100 кВт - паяння олов'яними припоями.

5.8. Сітка до корпусу масляного фільтру - паяння.

5.9. Термоси металеві харчові - паяння швів корпусу та дна.

5.10. Трубки масловідвідні - паяння.

5.11. Фільтри для очищення масла та штуцера масляного насоса - паяння.

5.12. Штифти до значків та колодок - паяння.