Інструкція для посади "Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією формувальника медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, способи налагодження і регулювання обладнання;
      - режим роботи автомату в процесі формування різних препаратів, напівфабрикатів або виробів;
      - властивості матеріалів, рецептуру мас і температурний режим формування;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - призначення препаратів, які формуються, напівфабрикатів, виробів і вимоги до них;
      - способи оброблення відформованих виробів.

1.4. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує медичні препарати, напівфабрикати або вироби на автоматах або напівавтоматах.

2.2. Пускає, зупиняє та обслуговує обладнання, арматуру та комунікації.

2.3. Регулює температуру і режим живлення обладнання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Веде остаточне оброблення відформованих виробів і візуальну перевірку їх якості.

2.5. Готує обладнання до ремонту і приймає з ремонту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник медичних препаратів напівфабрикатів і виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.