Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електромонтажник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і принцип роботи електричних машин, механізмів приладів та особливо складного і відповідального устаткування і установок на літаках, які монтує, відповідно до технічних умов, а на суднах згідно з Правилами Морського та Річного Реєстру;
      - системи електричних приводів дистанційного керування постійного та змінного струму, їх будову і принцип роботи;
      - системи механічних передач, редукторні та фрикційні пристрої;
      - способи перевірки режимів роботи та навантажень, перевірних розрахунків та знімання діаграм в процесі випробування елктромеханізмів, приладів, які монтують і які працюють на холостому ходу та під навантаженням;
      - способи монтажу та демонтажу особливо складних і відповідальних електромеханізмів та всіляких схем.

1.4. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує, виконує повне розбирання, складає, ремонтує, налагоджує, регулює, випробовує і здає особливо складні і відповідальні експериментальні електричні машини та прилади, особливо складне спеціальне нестандартне устаткування у разі суміщення механічних і електричних кол, установок автоматичного живлення та регулює пульти керування на великих суднах, літаках, унікальному та прецизійному металообробному устаткуванні, електростанціях, а також електричні системи автоматичних ліній металообробних верстатів і агрегатів з оброблення особливо складних і відповідальних деталей.

2.2. Налагоджує найбільш складну захисну і комутаційну апаратуру та електромеханізми унікального та прецизійного устаткування.

2.3. Виконує слюсарне оброблення устаткування, яке складає, у разі додержання зв'язку механічних та електричних параметрів.

2.4. Виконує монтажно-стикувальні налагоджувальні та довідні роботи та випробовує електричні системи дистанційного керування.

2.5. Виявляє пошкодження та несправності в процесі монтажу та усуває їх.

2.6. Перевіряє режими роботи устаткування, приладів, механізмів і установок, які монтує, та завантажує відповідно до проекту їх потужності.

2.7. Виконує довідні роботи з електромонтажу суднового устаткування на великих суднах під час швартових і ходових випробувань.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електромонтажник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Верстати металообробні з програмним керуванням - налагодження та випробування.

5.2. Верстати металообробні, унікальні та прецизійні - монтаж, випробування та здавання електромеханізмів.

5.3. Стани прокатні - монтаж електромеханізмів та електродвигунів, пультів керування; випробування та здавання.

5.4. Устаткування електровакуумне (установки) з програмним керуванням - повний монтаж з налагодженням програми.