Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-ремонтник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує;
      - правила регулювання машин;
      - способи усування дефектів в процесі ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатів і машин;
      - будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
      - способи розмічання та оброблення нескладних різних деталей;
      - систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
      - властивості кислототривких і інших сплавів;
      - основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування.

1.4. Слюсар-ремонтник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-ремонтник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-ремонтник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-ремонтник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає та випробовує складні і особливо складні вузли та механізми.

2.2. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює, налагоджує складне устаткування, агрегати і машини та здає після ремонту.

2.3. Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.4. Виготовляє складні пристрої для ремонту і монтажу.

2.5. Складає дефекти відомості на ремонт.

2.6. Виконує такелажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-ремонтник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-ремонтник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати колонного типу - ремонт, складання.

5.2. Апаратура киснева та аргонова електроплавильних печей - ремонт, обслуговування.

5.3. Арматура запірна - ревізія, ремонт, установлення.

5.4. Верстати деревообробні та металорізальні - капітальний ремонт, регулювання.

5.5. Верстати ткацькі - капітальний ремонт та налагодження уточного механізму.

5.6. Віброгрохоти - заміна сит.

5.7. Газоходи - заміна шиберів.

5.8. Гідрозатвори скруберів - регулювання.

5.9. Гідропідсилювачі, гідромотори - ремонт, складання, випробування.

5.10. Головки багатопозиційні автоматичні - ремонт, регулювання.

5.11. Гранулятори - заміна футерівки і бортів.

5.12. Дробарки - ремонт з заміною та підганянням відпрацьованих деталей, регулювання величини дроблення.

5.13. Змішувачі та сульфуратори - заміна валів і муфт.

5.14. Каландри, преси для гладження універсальні та ротаційні - ремонт і налагодження.

5.15. Компресори киснево-дотискувальні - поточний і середній ремонт.

5.16. Конуси шпинделів - перевірка та відновлення методом притирання.

5.17. Коробки швидкостей і подач металообробних верстатів - складання і регулювання.

5.18. Котли парові та водогрійні - ремонт.

5.19. Машини бурильні - монтаж і установлення.

5.20. Машини для лиття під тиском - ремонт.

5.21. Машини завалочні мартенівських печей - вивіряння колон по вертикальній осі та рівню, ремонт механізму кочення та повороту хобота.

5.22. Машини прядильні - капітальний ремонт та регулювання.

5.23. Машини швейні - поточний і капітальний ремонт.

5.24. Млини, грохоти, сушильні барабани - середній ремонт.

5.25. Напилювачі горловин конвертерів - демонтаж, монтаж.

5.26. Насоси глибинні та штангові - ремонт і складання.

5.27. Пневмонасоси, димососи, ексгаустери - ремонт.

5.28. Підшипники відповідальні - заливання бабітом та шабрування.

5.29. Редуктори обертових печей, парових млинів, конвеєрів, пластинчастих транспортерів, живильників - ремонт.

5.30. Системи повітряні конвертерів і ватержакетів - регулювання, капітальний ремонт.

5.31. Турбобури секційні та шпиндельні - ремонт, складання, регулювання, випробування.

5.32. Устаткування мазутне - ремонт.

5.33. Устаткування підготовчих цехів (дільниць) для виробництва олії і апарати жиропереробних виробництв - складання, регулювання та випробування.

5.34. Чушкоукладачі - ремонт з заміною деталей.