Інструкція для посади "Диспетчер-інструктор служби руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер-інструктор служби руху" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу. Відповідний документ про закінчення курсів підготовки диспетчерів-інструкторів у сертифікованому навчальному закладі за спеціальними програмами, затвердженими відповідно до встановлених вимог. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, методику професійної підготовки диспетчерського складу та оцінки їх практичних навичок, основи педагогіки;
      - Статут підприємства;
      - основи трудового законодавства;
      - основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технологію відповідного диспетчерського пункту;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом ПС на площі аеродрому;
      - основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху, основи педагогіки;
      - методику професійної підготовки диспетчерів служби руху;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід професійної підготовки працівників обслуговування повітряного руху. Безпеку життєдіяльності. У разі планування і координації обслуговування повітряного руху на міжнародних повітряних лініях і аеропортах повинен знати: правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами служби руху і мати допуск до його ведення, англійську мову для ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху та ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі).

1.4. Диспетчер-інструктор служби руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер-інструктор служби руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер-інструктор служби руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер-інструктор служби руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить стажування працівників з керування повітряним рухом, контролює їх роботу в початковий період самостійної роботи та надає їм практичну допомогу, оформлює документи на допуск до самостійної роботи.

2.2. Контролює практичну підготовку диспетчерського складу з управління повітряним рухом.

2.3. Аналізує рівень практичної і теоретичної підготовки диспетчерського складу.

2.4. Готує рекомендації про їх подальше професіональне використання.

2.5. Бере участь в атестації диспетчерів, плануванні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників.

2.6. Проводить технічні та методичні навчання з позаштатними диспетчерами-інструкторами свого структурного підрозділу, контролює їх роботу щодо навчання і виховання молодих працівників.

2.7. Володіє, узагальнює і розповсюджує передові форми і методи професійного навчання працівників обслуговування повітряного руху.

2.8. Вносить пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки молодих працівників і методичної роботи з керівним складом підрозділів обслуговування повітряного руху.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер-інструктор служби руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер-інструктор служби руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер-інструктор служби руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер-інструктор служби руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер-інструктор служби руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер-інструктор служби руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер-інструктор служби руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер-інструктор служби руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер-інструктор служби руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер-інструктор служби руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.