Інструкція для посади "Командир авіаційної ескадрильї", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир авіаційної ескадрильї" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, укази Президента України;
      - постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства, організацію, планування та методику навчання льотній роботі;
      - методику планування та аналізу льотної роботи;
      - організацію виробництва, правила і норми охорони праці та вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті;
      - підготовку екіпажів до виконання польотів, стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу, стан виробничої дисципліни в льотній службі.

1.4. Командир авіаційної ескадрильї призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир авіаційної ескадрильї підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир авіаційної ескадрильї керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир авіаційної ескадрильї під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує авіаційною ескадрилью.

2.2. Організовує виконання заданої виробничої програми та вживає заходів щодо підвищення безпеки, регулярності й ефективності польотів та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.3. Організовує й особисто бере участь у проведенні занять, льотних тренувань та перевірок теоретичних знань, техніки пілотування членів екіпажів згідно з керівними документами Укравіатрансу.

2.4. Забезпечує якісне виконання плану з підготовки льотного складу.

2.5. Контролює введення до строю командирів повітряних суден.

2.6. Проводить оперативний аналіз якості виконання польотів, аналізує дані збору польотної інформації, вживає заходів щодо усунення недоліків, виявлених у роботі екіпажів.

2.7. Контролює виконання екіпажами злетів, заходів на посадку, посадок і дотримання фразеології радіообміну.

2.8. Проводить з екіпажами попередню підготовку, контролює повноту і якість передпольотної підготовки і післяпольотних розборів.

2.9. Проводить розбори польотів авіаескадрильї, бере участь у проведенні розборів у льотному загоні.

2.10. Бере участь у підборі кандидатів на командно-льотні посади, перенавчання на нові типи повітряних суден, введення до строю командирів повітряних суден.

2.11. Забезпечує освоєння нових типів повітряних суден.

2.12. Формує склад екіпажів авіаескадрильї.

2.13. Зберігає державну і службову таємницю, забезпечує режим таємності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир авіаційної ескадрильї має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир авіаційної ескадрильї має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир авіаційної ескадрильї має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир авіаційної ескадрильї має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир авіаційної ескадрильї має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир авіаційної ескадрильї має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир авіаційної ескадрильї має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир авіаційної ескадрильї має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир авіаційної ескадрильї має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир авіаційної ескадрильї несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.