Інструкція для посади "Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника виробів із свинцевих сплавів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичні схеми ливарних напівавтоматичних установок для відливання самовідводів для акумуляторів усіх типів;
      - будову, призначення та правила застосування спеціальних пристроїв;
      - будову та призначення свинцевих акумуляторів.

1.4. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виливає струмовідводи для акумуляторів усіх типів на напівавтоматичних установках та лініях.

2.2. Налагоджує напівавтоматичні установки на заданий режим лиття, регулює устаткування у процесі роботи.

2.3. Завантажує та коректує свинцевий розплав за складом компонентів.

2.4. Обробляє ливарні форми.

2.5. Регулює та контролює температурні режими роботи устаткування відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Установлює брак, причину відхилення в режимах роботи устаткування та усуває їх.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.