Інструкція для посади "Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дозувальника медичних препаратів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та особливості капсульних препаратів, які дозуються;
      - технологічний процес виготовлення капсульної лікарської форми, будову та принцип роботи інкапсуляційних машин різних конструкцій, призначення та властивості капсульних препаратів.

1.4. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Дозує сухі препарати у виробництві галенових, вітамінних або фармацевтичних препаратів у капсульні лікарські форми на інкапсуляційних машинах.

2.2. Виготовляє капсульні лікарські форми.

2.3. Завантажує гранульовані або порошковидні суміші та капсульні оболонки до відповідних бункерів.

2.4. Вивантажує готові капсули в тару.

2.5. Відбирає проби, веде візуальний контроль якості капсул та періодичний контроль дозування.

2.6. Налагоджує та обслуговує інкапсуляційні машини різних конструкцій.

2.7. Упорядковує, чистить сегменти, фільтри, датчики автоматизації.

2.8. Готує машину до роботи, настроює дозуючі пристрої на вагу маси капсул.

2.9. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Веде технічну та технологічну документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозувальник медичних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.