Інструкція для посади "Апаратник стерилізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник стерилізації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною роботою 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес стерилізації;
      - будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - фізико-хімічні властивості сировини для живильних середовищ;
      - вимоги до них;
      - умови зберігання стерильності живильних середовищ;
      - прийоми відбирання проб у стерильних умовах.

1.4. Апаратник стерилізації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник стерилізації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник стерилізації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник стерилізації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування живильних середовищ для стадії вирощування посівного матеріалу і ферментації у виробництві препаратів, які отримуються біосинтезом; веде технологічний процес безперервної стерилізації живильних середовищ та інших медичних препаратів.

2.2. Готує, дозує сировину, розраховує і завантажує відповідно до рецептів.

2.3. Дезінфікує та обробляє обладнання і комунікації для створення стерильних умов роботи згідно з технологічними інструкціями.

2.4. Перевіряє герметичність комунікацій і обладнання.

2.5. Перевіряє, налагоджує та обслуговує обладнання, яке застосовується: стерилізувальні колони і системи реакторів, насоси, холодильники, допоміжну апаратуру (мірники, приймачі тощо), комунікації і арматуру.

2.6. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізу контрольних проб.

2.7. Відбирає проби у стерильних умовах.

2.8. Реєструє, параметри процесу стерилізації.

2.9. Обліковує витрати сировини; готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Веде технологічну документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник стерилізації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник стерилізації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.