Інструкція для посади "Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва анатоксинів, вакцин і сироваток;
      - способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів;
      - будову обладнання, яке застосовується;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - фізико-хімічні властивості сировини, живильних середовищ і вимоги до них;
      - умови стерильної роботи і роботи з живими культурами.

1.4. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес отримання анатоксинів, вакцин і сироваток (фракціонує плазму, пресує антитоксичний глобулін, концентрує, очищає).

2.2. Проводить посів живих культур (правцевої, дифтерійної, бутулінічної, газової гангрени, сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні, фільтрації) та живильних середовищах і культивує їх під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

2.3. Подає живильні середовища у реактори, стерилізує реактори і живильні середовища, охолоджує їх.

2.4. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів.

2.5. Налагоджує і регулює арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади і обладнання на дільниці, яка обслуговується.

2.6. Перевіряє комунікації і обладнання на герметичність.

2.7. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів.

2.8. Реєструє параметри процесу.

2.9. Готує обладнання до ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.