Інструкція для посади "Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову та конструктивні особливості протезно-ортопедичних виробів та їх модулів, контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального устаткування;
      - правила підготовки виробів до випробувань та методику випробувань;
      - призначення та взаємодію усіх частин виробів, що випробовуються;
      - технічні умови та вимоги до якості складання виробів;
      - причини виникнення дефектів у процесі випробовувань та способи їх усунення;
      - основи анатомії та біомеханіки рухів людини.

1.4. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів за встановленими методиками у різних умовах.

2.2. Вивчає конструкції виробів, що випробовуються, та надіває їх.

2.3. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає та, у разі потреби, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються.

2.4. Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів.

2.5. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах, що випробовуються.

2.6. Здає за встановленим порядком випробувані вироби згідно з технічними умовами.

2.7. Бере участь в оформленні протоколів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.