Інструкція для посади "Диспетчер-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер-інспектор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом чи в галузі обслуговування повітряного руху: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки щодо керування повітряним рухом;
      - технологію відповідного диспетчерського пункту;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт;
      - організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - основи економіки, основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху;
      - організацію виробництва і праці у цивільній авіації;
      - безпеку життєдіяльності;
      - правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диспетчер-інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер-інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер-інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер-інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє організацію обслуговування повітряного руху, знання чинних документів з обслуговування повітряного руху посадовими особами підрозділів ОПР і контролює виконання ними посадових інструкцій, керівних документів з обслуговування повітряного руху, організацію взаємодії з центрами управління повітряним рухом, практичні навички та рівень знань спеціальних дисциплін відповідно до кваліфікаційних відміток диспетчерів служби руху.

2.2. Дає оцінку готовності диспетчерського складу до управління повітряним рухом.

2.3. Вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід роботи з обслуговування повітряного руху.

2.4. Розроблює пропозиції з удосконалення обслуговування повітряного руху, надає практичну допомогу працівникам обслуговування повітряного руху щодо їх впровадження.

2.5. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур з обслуговування повітряного руху.

2.6. Розроблює заходи щодо запобігання порушенням правил і процедур обслуговування повітряного руху.

2.7. Вивчає ділові та моральні якості керівного і диспетчерського складу та подає пропозиції стосовно подальшого їх використання.

2.8. Погашає в установленому порядку талони порушень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер-інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер-інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер-інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер-інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер-інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер-інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер-інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер-інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер-інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер-інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.