Інструкція для посади "Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж практичної роботи у галузі цивільної авіації - не менше 5 років, з них на командних пунктах управління авіації або в органах обслуговування повітряного руху та на інших посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність Свідоцтва (Сертифіката) пісдядипломного підвищення кваліфікації протягом останніх 3 років з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби;
      - накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі;
      - структуру повітряного простору, порядок його використання та райони відповідальності за пошук та рятування;
      - правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, технічні та технологічні характеристики обладнання Координаційного центру пошуку та рятування і програми забезпечення діяльності чергової зміни (диспетчера) на автоматизованому робочому місці, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму;
      - правила та періодичність ведення установленої звітності.

1.4. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює збирання, оброблення пошуку, рятування та накопичення інформації щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів.

2.2. Веде контроль готовності чергових пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації з проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, за організацією аварійного сповіщення у системі обслуговування повітряного руху про повітряні судна.

2.3. Бере участь у розробленні плану дій Координаційного центру пошуку та рятування на випадок лиха з повітряними суднами.

2.4. Організовує та здійснює аварійне сповіщення відповідних пошуково-рятувальних підрозділів, переведення їх у підвищені ступені готовності та застосування чергових пошуково-рятувальних сил та засобів на випадок лиха.

2.5. Здійснює оперативну координацію дій пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації та узгоджує взаємодію сил та засобів цивільної авіації з Головним центром пошуку та рятування у державній системі реагування на надзвичайні ситуації під час проведення пошуково-рятувальних робіт.

2.6. Оцінює ефективність проведення пошуково-рятувальних операцій.

2.7. Веде технічну документацію і готує матеріали для звітності, бере участь у розробленні заходів щодо подальшого удосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.