Інструкція для посади "Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - основні положення чинних вітчизняних і міжнародних (ІКАО) нормативних документів щодо оцінки придатності аеродромів до польотів;
      - порядок оцінки експлуатаційного стану аеродрому і нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання;
      - принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення;
      - перспективи розвитку світлотехнічного та електротехнічного обладнання;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів.

2.2. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання.

2.3. Перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання.

2.4. Здійснює технічний нагляд за проведенням робіт з обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання з контролем їх якості.

2.5. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.6. Розроблює організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання.

2.7. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагодження.

2.8. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.9. Складає заявки на запасні частини та матеріали, які необхідні під час виконання робіт.

2.10. Доповідає керівникові польотів про стан і готовність світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів.

2.11. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден.

2.12. Керує роботою особового складу щодо забезпечення постійної готовності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів повітряних суден.

2.13. Забезпечує раціональне розміщення працівників з їх рівномірним завантаженням.

2.14. Організовує та проводить технічне навчання з персоналом відповідної служби.

2.15. Проводить інструктаж з особовим складом з забезпечення безпеки польотів і дотримання вимог з охорони праці в процесі впровадження робіт.

2.16. Забезпечує виконання правил і норм з охорони праці працівниками зміни під час проведення робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби.

2.17. Розроблює і подає начальникові служби пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці, упровадження прогресивних методів роботи і зниження собівартості робіт.

2.18. Погоджує терміни проведення робіт на льотному полі аеродрому з аеродромною службою, не допускаючи порушення руху повітряних суден.

2.19. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів в процесі проведення робіт.

2.20. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.21. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни.

2.22. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.