Інструкція для посади "Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-інспектора з контролю за використанням палива: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію її ланок;
      - планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації авіаційних паливно-мастильними матеріалами;
      - облік і звітність руху авіаційних паливно-мастильних матеріалів;
      - контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів;
      - відновлення якості, організація метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання;
      - проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробку технічних засобів і засобів заправки повітряних суден;
      - технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання;
      - механізацію і автоматизацію технологічних процесів у процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах;
      - охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку;
      - основи трудового законодавства;
      - планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами;
      - облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів;
      - контроль якості паливно-мастильних матеріалів;
      - відновлення якості, організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки приладів, засобів вимірювання;
      - проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розроблення технічних засобів і засобів заправлення повітряних суден;
      - технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання;
      - механізацію і автоматизацію технологічних процесів в процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах.

1.4. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує і організовує забезпечення авіаційними паливно-мастильними матеріалами і спеціальними рідинами підприємство цивільної авіації.

2.2. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час приймання, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправки повітряного судна.

2.3. Контролює відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки.

2.4. Організовує зберігання, збирання і здавання відпрацьованих нафтопродуктів.

2.5. Контролює здійснення метрологічного забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів.

2.6. Організовує розробку та упроваджує нові технологічні процеси і обладнання.

2.7. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників.

2.8. Контролює високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден.

2.9. Бере участь у роботі спеціалістів науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження та випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання.

2.10. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмовлень, вживає заходів до їх усунення і запобігання.

2.11. Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів.

2.12. Контролює ведення обліку і звітності з виробничої діяльності.

2.13. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів.

2.14. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку і автоматизації технологічних процесів в службі паливно-мастильних матеріалів.

2.15. Контролює забезпечення дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.