Інструкція для посади "Інспектор з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з виплати пенсій" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок виплати пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - державну мову;
      - основи діловодства;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Інспектор з виплати пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з виплати пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з виплати пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з виплати пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом керівника підрозділу оформлює документи на виплату пенсій.

2.2. Оформляє особові рахунки на основі рішень комісії з призначення пенсій, реєструє їх у книзі реєстрів.

2.3. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів.

2.4. Виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій.

2.5. Здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома.

2.6. Перевіряє виплати пенсій вузлами поштового зв'язку, перераховує пенсії поштовим переказом.

2.7. Здає бухгалтеру-контролеру поштові перекази на утримання сум за різними додатковими листами і аліментами.

2.8. Складає довідки про виплачені пенсії.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з виплати пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з виплати пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з виплати пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з виплати пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з виплати пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з виплати пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з виплати пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з виплати пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з виплати пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з виплати пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.