Інструкція для посади "Флорист 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Флорист 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (школа флористики). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією флориста 3 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - індивідуальні технології створення композицій складної сюжетної побудови, на особливих каркасах;
      - техніку застосування елементів індивідуальної творчості з використанням різноманітних природних матеріалів;
      - основи теорії церемоній;
      - практику організації урочистостей та свят;
      - різноманітні стилі шкіл флористики в індивідуальному їх поєднанні;
      - організацію проведення конкурсів, фестивалів, виставок та інших заходів.

1.4. Флорист 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Флорист 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Флорист 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Флорист 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє складні індивідуальні композиції з додержанням стильових особливостей світових шкіл флористики з живих квітів та іншого рослинного матеріалу.

2.2. Створює індивідуальні композиції із штучних та висушених квітів та декоративно-листяних рослин.

2.3. Декорує та оздоблює приватні помешкання та садиби, вулиці, площі, офіси, ресторани, концертні зали, театральні сцени, весільні та жалобні церемонії, державні, національні, релігійні та інші урочистості і свята, які відбуваються на вільному повітрі та в приміщеннях.

2.4. Бере участь у національних конкурсах та виставках флористів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Флорист 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Флорист 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Флорист 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Флорист 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Флорист 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Флорист 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Флорист 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Флорист 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Флорист 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Флорист 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.