Інструкція для посади "Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією горнового з десульфурації чавуну 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес десульфурації чавуну у ковшах гранульованим магнієм, що вводиться у струмені природного газу;
      - основи взаємодії природного газу та азоту з магнієм та компонентами чавуну та шлаку;
      - фізико-хімічні властивості природного газу та азоту;
      - вплив хімічного складу та властивостей газоносія та гранульованого магнію на хід та ефективність процесу десульфурації;
      - будову системи аварійної та технологічної сигналізацій;
      - електричні схеми керування;
      - правила роботи з системами газопроводу та судинами, що працюють під тиском, план ліквідації аварії.

1.4. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес десульфурації рідкого чавуну у ковшах методом вдування гранульованого магнію у струмені природного газу.

2.2. Готує системи і виконує операції з пневмотранспортуванням гранульованого магнію.

2.3. Встановлює та знімає канал фурми, замінює фурми, ремонтує вогнетривку обмазку фурм.

2.4. Виконує пневморідинну обробку та очистку камер випарників.

2.5. Керує електропровідною апаратурою подавання природного газу на фурми та азоту у витратні бункери та систему завантаження магнію.

2.6. Стежить та контролює показання контрольно-вимірювальних приладів та датчиків аварійної і технологічної сигналізацій за витратами та тиском природного газу і азоту в мережі і в витратних бункерах.

2.7. Керує механізмами піднімання фурм, кришок та пересування візків.

2.8. Виконує роботи з запобігання та ліквідації аварій в системі подавання природного газу на фурми.

2.9. Веде облік за показаннями контрольно-вимірювальних приладів параметрів процесу інжектування магнію.

2.10. Виконує профілактичні огляди технологічного устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Горновий з десульфурації чавуну 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.