Інструкція для посади "Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації установки для гідроочищення та змазування виливниць;
      - графік випуску плавок;
      - типи виливниць, правила охолодження виливниць повітрям та водою;
      - склад та властивості лаків та інших мастильних матеріалів, що застосовуються для змазування виливниць;
      - вплив якості очищення та змазування виливниць на якість поверхні зливків;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує механізмами гідравлічної установки та механізмом змазування виливниць.

2.2. Очищує внутрішню поверхню виливниць та фарбує їх лаком.

2.3. Перевіряє якість очищення та фарбування виливниць.

2.4. Забезпечує подавання рухомих составів у двір виливниць.

2.5. Доглядає за установкою та бере участь у проведенні ремонтів устаткування гідроустановки та механізму змазування.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.