Інструкція для посади "Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіті. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора пароежекторної установки вакуумування металу 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес позапічного вакуумування та розливання металу у захисному середовищі;
      - будову та принцип роботи основних технологічних вузлів установки;
      - призначення та електричні схеми усієї керуючої та регулювальної апаратури;
      - розміщення та призначення контрольно-вимірювальних приладів;
      - причини виникнення несправностей в роботі устаткування та методи їх запобігання і усунення;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес позапічного вакуумування металу на пароежекторній установці продуктивністю сухого повітря 450 кг за годину та більше з пульта керування.

2.2. Готує вакуум-камеру для прийняття ковша з рідким металом, установлює ківш.

2.3. Керує приводами підйому та переміщення кришки вакуум-камери, приводом дистанційного керування паровими та водяними засувками і затворами.

2.4. Пускає насоси для утворення вакууму в камері.

2.5. Стежить по контрольно-вимірювальних приладах за процесом вакуумування металу, регулює та забезпечує задані режими.

2.6. Стежить за роботою та справним станом контрольно-вимірювальної апаратури.

2.7. Виявляє та усуває несправності у роботі установки, що обслуговується, бере участь у її ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор пароежекторної установки вакуумування металу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.