Інструкція для посади "Укладальник-пакувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладальник-пакувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів;
      - принцип роботи фасувального напівавтомата або автомата і взаємодію його частин, технічні умови та державні стандарти на продукцію, що фасується і дозується;
      - правила укладання, обгортання, кріплення в тарі та пакування великогабаритних і важких готових виробів;
      - правила ведення звітності;
      - розміри та форму тари для кожного роду виробів, деталей і товарів, що пакуються;
      - види, сорти та розміри кріпильних ізолюючих деталей та пакувального матеріалу.

1.4. Укладальник-пакувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладальник-пакувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладальник-пакувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладальник-пакувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фасує, дозує напівфабрикати й готову продукцію або окремі її компоненти в тару: пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пенали, целофанові стрічки, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну за заданим обсягом, масою або кількістю різних твердих, сипких, рідких і штучних товарів.

2.2. Укладає вручну або за допомогою підйомних механізмів (кранів, електроталей) великогабаритні і важкі готові вироби (граніт, мармур, вапняк ти інше).

2.3. Пакує укладені деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами.

2.4. Виконує художнє загортання кондитерських виробів вручну одночасно в декілька папірців (підгортку, фольгу, етикетку, целофан тощо) з підбиранням малюнка етикетки, додержанням рамки та інших спеціальних вимог.

2.5. Укладає і пакує фасовану м'ясну та молочну продукцію.

2.6. Веде облік запакованих деталей, виробів та іншої продукції.

2.7. Веде встановлену документацію.

2.8. Виконує розкрій та розрізання пакувального матеріалу на автоматичному верстаті за заданими розмірами або шаблоном.

2.9. Чистить, змащує, виконує поточний ремонт та регулювання верстату.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладальник-пакувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладальник-пакувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.