Інструкція для посади "Розподілювач робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розподілювач робіт 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розподілювача робіт 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - номенклатуру деталей, механізмів та їх індекси;
      - призначення інструменту та пристроїв, які застосовуються;
      - сорти матеріалів та їх маркування;
      - технологічну послідовність складання;
      - систему обліку, що застосовується;
      - порядок обліку виконуваних робіт;
      - правила приймання і оформлення нарядів тощо;
      - правила приймання і зберігання деталей, механізмів, вузлів, які надходять від складальників та видаються на робочі місця.

1.4. Розподілювач робіт 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розподілювач робіт 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розподілювач робіт 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розподілювач робіт 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, видає і зберігає відповідальні деталі, механізми, вузли, які дорого коштують, на дільницях з великою номенклатурою найменувань.

2.2. Забезпечує робочі місця відповідальними та тими, що дорого коштують, матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, а також пристроями, інструментом та технічною документацією.

2.3. Веде облік та звітність.

2.4. Знімає залишки незавершеного виробництва.

2.5. Складає порівнювальні відомості руху деталей та механізмів.

2.6. Складає та оформляє акти в разі виявлення недостачі деталей, механізмів і вузлів.

2.7. Веде облік проходження виробів та вузлів згідно з графіком.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розподілювач робіт 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розподілювач робіт 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розподілювач робіт 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розподілювач робіт 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розподілювач робіт 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розподілювач робіт 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розподілювач робіт 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розподілювач робіт 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розподілювач робіт 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розподілювач робіт 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.