Інструкція для посади "Черговий біля ескалатора", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий біля ескалатора" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи й експлуатації ескалатора та його електро- і радіооснащення;
      - місце знаходження медпункту, ремонтного персоналу та працівників аварійної служби;
      - правила надання першої допомоги;
      - правила приймання та здавання зміни;
      - схему метрополітену, розташування відділів та секцій у магазині й службових приміщень в аеровокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях.

1.4. Черговий біля ескалатора призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий біля ескалатора підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий біля ескалатора керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий біля ескалатора під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вмикає, наглядає за роботою і вимикає ескалатори в метро, магазинах, на аеро-, залізничних вокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях.

2.2. Наглядає та інформує по радіо пасажирів про виконання ними правки користування ескалаторами.

2.3. Інформує пасажирів на їх прохання про найкоротший проїзд до станції метрополітену, яка їх цікавить, про розташування торгових відділів, секцій, службових приміщень.

2.4. Надає допомогу старим, інвалідам та пасажирам з дітьми під час входу та виходу з ескалатора.

2.5. Зупиняє ескалатор у разі аварії та нещасного випадку, надає необхідну допомогу потерпілим.

2.6. Викликає ремонтний персонал або працівників аварійної служби в разі несправності ескалаторів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий біля ескалатора має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий біля ескалатора має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий біля ескалатора має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий біля ескалатора має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий біля ескалатора має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий біля ескалатора має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий біля ескалатора має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий біля ескалатора має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий біля ескалатора має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий біля ескалатора несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.