Інструкція для посади "Калібрувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Калібрувальник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва;
      - технологію виробництва, основне технологічне устаткування та принципи роботи;
      - номенклатуру продукції, що випускається підприємством;
      - керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації;
      - стандарти, технічні умови;
      - нормативи витрат металу, матеріалів, сировини, енергії;
      - досвід передових, вітчизняних та зарубіжних підприємств в галузі технології виробництва аналогічних робіт;
      - основи економіки, передової організації праці;
      - організацію виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Калібрувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Калібрувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Калібрувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Калібрувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє детальні креслення калібровок валків, конструкцій шаблонів, арматури та вимірювальних інструментів.

2.2. Виготовляє монтажні креслення валків та схем прокатки.

2.3. Бере участь у настроюванні робочих клітей стана, у перевірці правильності калібровки валків, що виготовляються на іншому підприємстві.

2.4. Розраховує технічні дані калібровки нових профілів прокату.

2.5. Удосконалює діючі калібри валків з метою підвищення продуктивності станів, покращання якості, скорочення витрат металу, електроенергії та зниження собівартості прокату.

2.6. Підбирає для різних профілів та розмірів прокату оптимальні перерізи і вагу зливків та заготовок, що забезпечують найбільш правильне та економне використання металу.

2.7. Розробляє ескізи з наплавлення та переточування вироблених валків, на виготовлення спеціального інструменту та пристроїв для обробки валків.

2.8. Бере участь у визначенні необхідного запасу валків на станах та клітях для поточної роботи, у проведенні пробних прокаток, розробці технологічних інструкцій, правил технічної експлуатації валків, заходів, спрямованих на підвищення стійкості та стійкості проти спрацювання валків.

2.9. Контролює навантаження по клітях, виконання профілю прокату згідно з калібровкою та вимогами стандартів і технічних умов.

2.10. Організує архів креслень, калібровок, схем прокатки, інструменту, пристроїв та інших матеріалів калібрувального бюро.

2.11. Бере участь у порівнянні альбомів калібровок прокатних станів підприємства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Калібрувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Калібрувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Калібрувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Калібрувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Калібрувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Калібрувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Калібрувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Калібрувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Калібрувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Калібрувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Калібрувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Калібрувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Калібрувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Калібрувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Калібрувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Калібрувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.