Інструкція для посади "Такелажник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Такелажник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві - без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й правила користування простими такелажними засобами під час переміщення вантажів, устаткування та виробів;
      - правила стропування вантажів малої маси;
      - способи спорудження тимчасових настилів, містків, стояків скатів;
      - правила розбирання, змащування, сушіння та зберігання такелажу;
      - види простих такелажних пристроїв та прийоми їх виготовлення;
      - основи слюсарної та теслярської справи.

1.4. Такелажник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Такелажник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Такелажник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Такелажник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує такелажні роботи з горизонтального і вертикального переміщення, ув'язування, кріплення та встановлення на візки або платформи різних вантажів, устаткування, виробів тощо масою до 5 т із застосуванням лебідок, талей, домкратів, козел та скатів.

2.2. Переміщає вантажі із заведенням тросів під час застропування.

2.3. Споруджує настили, стояки, тимчасові містки та пристрої.

2.4. Промиває, очищає, змащує, просушує, підбирає та укладає такелаж за видами і розмірами.

2.5. Здійснює розкладання та намотування тросів та канатів і розбивку плетива з обплетенням кінців.

2.6. Навішує бирки та готує такелаж до відвантаження.

2.7. Виготовляє простий такелаж.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Такелажник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Такелажник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Такелажник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Такелажник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Такелажник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Такелажник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Такелажник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Такелажник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Такелажник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Такелажник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.