Інструкція для посади "Плавильник феросплавів 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плавильник феросплавів 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плавильника феросплавів 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки феросплавів у разі різних способів ведення процесу на печах різного типу;
      - фізичні та хімічні властивості феросплавів та шлаку;
      - основні техніко-економічні показники роботи печей;
      - графіки та способи ведення процесів виплавки феросплавів;
      - державні стандарти та технічні умови на сплави і сировину;
      - правила експлуатації печей;
      - допоміжного обладнання, контрольно-вимірювальних та інших приладів;
      - властивості вогнетривких матеріалів, що застосовуються під час футеровки плавильної шахти печі.

1.4. Плавильник феросплавів 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плавильник феросплавів 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плавильник феросплавів 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плавильник феросплавів 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виплавки феросплавів в печах потужністю 16,5 МВ·А та більше, в печах потужністю 9,0 МВ·А та більше, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій.

2.2. Керує підготовкою та завантаженням в піч шихтових матеріалів, перепуском електродів.

2.3. Коректує хід плавки та дозування шихти залежно від хімічних аналізів металу і шихтових матеріалів, від електричного режиму та кількості випусків.

2.4. Регулює погодинні витрати електроенергії і шихтових матеріалів.

2.5. Веде процес виплавки феросплавів в печах потужністю 16,5 МВ·А та більше і в печах потужністю 9,0 МВ·А та більше, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій, під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.

2.6. Веде одночасний технологічний процес виплавки феросплавів та сплавів електротермічним і металотермічним способами.

2.7. Стежить за станом устаткування та раціональним використанням сировини і матеріалів, за витратами електроенергії.

2.8. Відбирає проби.

2.9. Веде облік витрат сировини, матеріалів, електроенергії та роботи печей.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плавильник феросплавів 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плавильник феросплавів 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.