Інструкція для посади "Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва піридинових основ 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси виробництва важких та легких піридинових основ;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - вимоги державних стандартів до якості піридину та піридинових продуктів;
      - властивості піридину;
      - схему комунікацій трубопроводів;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси виробництва важких та легких піридинових основ.

2.2. Додержує заданого режиму процесу розкладення сульфат-піридину.

2.3. Подає та регулює подавання аміачної води в реактор.

2.4. Проводить аналіз маточного та відпрацьованого розчину і сепараторної аміачної води.

2.5. Перевіряє дозування реагентів та повноту розкладення сульфат-піридину.

2.6. Перевіряє якість сульфат-піридину, важких та легких піридинових основ і аміачної води.

2.7. Проводить знефенолювання та знеспіридинування сирої фракції.

2.8. Спускає легкі піридинові основи в сховища.

2.9. Завантажує піридинові основи в залізничні цистерни.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва піридинових основ 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.