Інструкція для посади "Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара мартенівської печі 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки сталі;
      - будову мартенівських печей, які обслуговуються;
      - основність та рідкорухомість шлаку і визначення їх за поведінкою шлаку в печі і за шлаковими коржами;
      - системи охолодження печі та комунікацій води, стисненого повітря та пари;
      - схему та будову газопроводів, нафтосмолопроводів та киснепроводів;
      - схему автоматизації теплового режиму.

1.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виплавки сталі в мартенівських печах ємкістю до 25 т під керівництвом сталевара мартенівської печі.

2.2. Ремонтує, обробляє та закладає сталерозливний та шлаковий отвори.

2.3. Готує сталевипускний та шлаковий жолоби і випускає шлак.

2.4. Установлює жолоб для заливання чавуну.

2.5. Перевіряє правильність набирання та установлення малих стопорів для регулювання струменя під час випуску плавки, якість підготовки вогнетривкої маси для обмазування стовпів.

2.6. Керує торкрет-машиною та торкретує кладку печей.

2.7. Визначає та регулює вологість і швидкість вильоту торкрет-маси.

2.8. Перевіряє стан кладки печі до та після випуску плавки, готовність машини до роботи та установлює її на місце торкретування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний сталевара мартенівської печі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.