Інструкція для посади "Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 3 розряду або підручного вальцювальника стана холодного прокату 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесів холодного прокату, дресирування та полірування металу;
      - будову та правила технічної експлуатації станів і їх клітей, що обслуговуються;
      - призначення термообробки та її вплив на структуру металу;
      - характеристику двигунів прокатних станів;
      - вимоги державних стандартів до металу, що прокатується;
      - слюсарну справу.

1.4. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси дресирування і полірування жерсті та легованих марок сталі у листах або картках на дресирувальних і полірувальних станах дуо.

2.2. Веде технологічні процеси на окремих групах клітей або окремих клітях станів холодної прокатки: поперечної прокатки та дресирування листів на станах кварто з довжиною бочки 2000 мм і більше; прокатки нержавіючих і жаростійких марок сталі; дресирування листового металу на дресирувальних клітях, встановлених у лініях оброблювальних агрегатів; прокатки стрічок у рулонах високолегованих марок сталі та прецизійних сплавів на стрічкопрокатних станах; прокатки листа та стрічки у рулонах шириною до 600 мм на одноклітьових реверсивних станах; прокатки жерсті в рулонах на безперервних і реверсивних станах кварто; дресирування жерсті у рулонах на безперервному стані кварто; у разі швидкості руху штаби до 15 м/с; прокатки металу різних профілів та марок сталі на багатоклітьових станах; прокатки жерсті у рулонах на першій кліті безперервних станів у разі швидкості руху штаби до 10 м/с; ущільнюючої прокатки листів і стрічок із металевих порошків; прокатки біметалевого дроту методом порошкової металургії.

2.3. Стежить за швидкістю прокатки, товщиною штаби після кожної кліті або пропуску, розподіленням обтисків по клітях і пропусках, за температурним режимом і якістю поверхні валків, навантаженням на двигун головного приводу та двигун натискних гвинтів.

2.4. Налагоджує та перевалює кліті.

2.5. Бере участь у ремонті, налагодженні та прийманні стана після ремонту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.