Інструкція для посади "Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора зневоднювальної та знесолювальної установки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні властивості нафти, газів, хімічних реагентів, бензину;
      - призначення, технічну характеристику та правила експлуатації установки, апаратури, устаткування і застосовуваних контрольно-вимірювальних приладів;
      - вплив води і солей на подальше перероблення нафти;
      - методи лабораторного контролю;
      - основні методи руйнування емульсії;
      - правила експлуатації посудин, що працюють під тиском;
      - правила ліквідації можливих аварій на установці;
      - слюсарну справу.

1.4. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес зневоднювання, знесолювання та стабілізації нафти з відбором широкої фракції легких вуглеводнів згідно з технологічними регламентами установок.

2.2. Регулює і контролює технологічні параметри: температуру, тиск, витрати, міжфазні рівні в технологічних апаратах.

2.3. Готує розчини деемульгатора та лугу, дозує прісну воду.

2.4. Залужує нестабільний бензин.

2.5. Здає нестабільний бензин споживачеві.

2.6. Веде облік кількості підготовленої нафти, нестабільного бензину та витрат хімічних реагентів.

2.7. Обслуговує насоси і технологічне устаткування, перевіряє роботу запобіжних пристроїв, обслуговує печі-підігрівачі нафти, готує апарати до ремонту, бере участь у ремонті і прийманні апаратів з ремонту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи на електрознесолювальних і стабілізаційних установках.