Інструкція для посади "Перемотувальник стрічки 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Перемотувальник стрічки 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перемотувальника стрічки 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи перемотувального верстата або намотувальних механізмів;
      - види дефектів та їх позначення на штабі рулонів;
      - сортамент і марки перемотувальної стрічки;
      - слюсарну справу.

1.4. Перемотувальник стрічки 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Перемотувальник стрічки 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Перемотувальник стрічки 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Перемотувальник стрічки 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перемотує рулони жерсті на перемотувальних верстатах під керівництвом перемотувальника стрічки вищої кваліфікації.

2.2. Керує механізмами розмотувача.

2.3. Намотує та перемотує стрічку високолегованих марок сталі на контрольно-перемотувальних верстатах.

2.4. Стежить за якістю поверхні стрічки.

2.5. Усуває дефекти або вирізає дільниці стрічки, які не відповідають вимогам даного сорту.

2.6. Подає рулони, відгинає кінці рулона, задає його у верстат або зів барабана намотувача та знімає після намотування.

2.7. Маркує рулони, зв'язує, пакує та прибирає їх.

2.8. Налагоджує, змащує та бере участь у ремонтах перемотувальних механізмів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Перемотувальник стрічки 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Перемотувальник стрічки 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.