Інструкція для посади "Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного вальцювальника стана холодного прокату 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу холодної прокатки металу та сплавів, сортамент та марки сталі та сплавів, які прокатуються на станах, що обслуговуються;
      - принцип роботи стана, що обслуговується;
      - склад і властивості технологічного мастила та емульсії для охолодження валків;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у веденні процесу холодної прокатки листа на листопрокатних станах з довжиною бочки до 2000 мм, листів і стрічок в рулонах з легованих марок сталі товщиною понад 0,35 мм або листів і стрічок у рулонах шириною до 600 мм на одноклітьових реверсивних станах; прокатки на безперервних станах жерсті та стрічок в рулонах зі швидкістю прокатки до 10 м/с.

2.2. Бере участь у веденні процесу дресирування та полірування жерсті в листах і картках.

2.3. Подає рулони до стана, готує їх для прокатки та задає штаби у валки.

2.4. Центрує рулони на приймальному стелажі розмотувача, подає рулони на поворотні та перекидні столи.

2.5. Подає листи на конвеєр стана, кантує їх та керує реостатом конвеєра.

2.6. Скочує рулони з перекидального стола на розмотувач або знімає їх з барабана та відтягує від намотувача.

2.7. Перевіряє стан поверхні бокової кромки, наявність та стан емульсії для охолодження валків.

2.8. Зачищає валки під час прокатки.

2.9. Очищає емульсійні сопла колектора від бруду та масла.

2.10. Заготовляє мастила та регулює змащування прокатуваної стрічки.

2.11. Прибирає рулони та укладає їх на стелажі або передає їх у термічні або інші відділення.

2.12. Прибирає та складує обрубки штаби та уривки рулонів.

2.13. Навішує на рулони маркувальні бирки та веде облік кількості прокатуваних рулонів.

2.14. Готує для перевалки робочі валки та підносить до стана інструменти та деталі.

2.15. Бере участь у налагодженні проводок, установці напрямних лінійок.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.