Інструкція для посади "Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора поста керування станом гарячої прокатки 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес прокатки металу різних марок і профілів прокату на станах різних типів;
      - сили, діючі під час захвату металу валками;
      - коефіцієнти витяжіння під час прокатки;
      - будову клітей стана та принцип роботи устаткування станів, що обслуговуються, і всіх механізмів поста керування;
      - характеристику двигуна прокатного стана;
      - кінематичні та електричні схеми керування механізмами.

1.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує в процесі прокатки металу маніпуляторами та кантувачем, приймальними та розкатними рольгангами на слябінгах, блюмінгах з продуктивністю до 500 т прокату за годину по всаду, на рейкобалочних станах, обтискних клітях великосортних станів 650, на груболистових дуо-реверсивних станах, груболистових станах тандем усіх типів і універсальних станах дуо.

2.2. Керує опусканням верхнього валка, підйомним столом і рольгангами на одноклітьових листових станах тріо.

2.3. Керує в процесі прокатки роботою двигуна прокатного стана, робочими рольгангами обтискних клітей заготовочних, трубозаготовочних і сортопрокатних станів, роботою двигуна, підйомним столом, маніпуляторами та робочими рольгангами на чорновій кліті чистової лінії великосортних станів з послідовним розташуванням клітей, роботою чистової кліті чистової лінії рейкобалочних станів, роботою двигуна на чорновій групі клітей безперервних дротових і сортопрокатних станів.

2.4. Керує в процесі прокатки на безперервних листових станах роботою чорнової групи клітей, окалиноламачами, гідрозбивом, рольгангами, ножицями для відрізання кінців, намотувачами, кантувачами та конвейєром рулонів, роботою головного двигуна.

2.5. Керує в процесі прокатки металу на станах періодичної поперечно-гвинтової прокатки подавальними рольгангами, скидачем гарячої заготовки на приймальний жолоб, обертанням валків, рухом візка, підйомом та опусканням жолобів.

2.6. Регулює в процесі прокатки кількість обертів валків залежно від температури металу, обтисків і навантаження двигуна.

2.7. Стежить по показаннях контрольно-вимірювальних приладів за процесом прокатки та роботою устаткування поста керування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.