Інструкція для посади "Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора профілевигинального агрегату 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес профілювання металу;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - електричні схеми керування ними;
      - види браку та способи його усунення;
      - вимоги державних стандартів до продукції, що випускається;
      - правила перевалки валків, кантування ножів гільотинних ножиць.

1.4. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує транспортувальними рольгангами, промаслювальною машиною, шлеперами, кантувачами, розмотувачем, гільотинними ножицями, правильною машиною, стикозварювальною машиною.

2.2. Стежить за роботою механізмів, що обслуговуються, додержує заданих швидкостей профілювання металу.

2.3. Налагоджує механізми, що обслуговуються, на заданий режим.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор профілевигинального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.