Інструкція для посади "Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та правила технічної експлуатації хвостового молотка, вимірювального інструменту;
      - склад і властивості формувальних мас;
      - види та розміри форм;
      - правила транспортування виробів;
      - режим сушіння виробів;
      - способи формування;
      - правила читання креслень;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує ручним способом або хвостовим молотком динасові, магнезитові та шамотні вироби нескладної конфігурації.

2.2. Заповнює форми формувальною масою та трамбує її.

2.3. Оправляє сформовані вироби, маркує їх, посипає дрібним піском або шамотом, укладає вироби на рівні щитки та відносить їх на вагонетки або у сушарки.

2.4. Збирає, розбирає та змазує форми.

2.5. Транспортує сформовані вироби в сушарки.

2.6. Бере участь в ремонті устаткування, що обслуговується.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.