Інструкція для посади "Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією сортувальника напівфабрикатів та виробів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги державних стандартів до якості виробів;
      - способи визначення якості та сортності виробів за зовнішнім виглядом;
      - порядок обліку придатних виробів і браку.

1.4. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сортує вироби звичайної та середньої складності конфігурації.

2.2. Сортує та пакує високоглиноземисті вироби та трубки.

2.3. Розвантажує випалені вироби з вагонеток або транспортерів поштучним розсортуванням їх за зовнішніми ознаками.

2.4. Підкочує навантажені вагони до місця розвантаження і відкочує порожні.

2.5. Підносить піддони до місць вивантаження.

2.6. Визначає марки, сорти та класи виробів, очищає їх від піску та укладає в штабелі або на піддони.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник напівфабрикатів та виробів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.