Інструкція для посади "Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пресувальника брухту та відходів металу 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила технічної експлуатації брикетувальних і пакетувальних пресів, установок з оброблення чавуну, прес-копрів, стружкодробильних агрегатів та іншого устаткування;
      - встановлені габарити пресованих пакетів;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес переробки брухту та відходів металу з пульта керування на брикетувальних і пакетувальних пресах зусиллям до 800 тс, гідравлічних ножицях зусиллям до 1000 тс, установках з оброблення чавуну зусиллям до 630 тс, прес-копрах, стружкодробильних агрегатах, які працюють в комплексі з барабанними грохотами, на автоматичних лініях брикетування металовідходів.

2.2. Стежить за роботою, обслуговує та підтримує в справному стані прилади, енергетичні установки, пневмосистему та гідросистему, брикетувальні і пакетувальні преси зусиллям до 400 тс, які знаходяться в машинному залі.

2.3. Запускає та встановлює двигуни.

2.4. Завантажує брухт і відходи за допомогою крана в бункери брикетувальних і пакетувальних пресів, гідравлічних ножиць і установок з оброблення чавуну зусиллям 630 тс та більше.

2.5. Завантажує нагріту стружку за допомогою крана в бункери брикетувальних і пакетувальних пресів зусиллям 400 тс та більше.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.