Інструкція для посади "Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника-загладжувальника піномаси 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розливання піномаси в форми;
      - склад і властивості мас;
      - види браку та способи його усунення;
      - режим сушіння.

1.4. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розливає піномасу в металеві форми вручну або за допомогою розливного апарата у виробництві ультралегковагових та легковагових виробів із високоглиноземистих і високовогнетривких окислів.

2.2. Контролює наповнення форми.

2.3. Загладжує залиту форму скребком.

2.4. Подає рамки та форми до місця розливання та укладання.

2.5. Укладає рамки на вагонетки.

2.6. Відвозить вироби вручну або на електролафеті у сушарки.

2.7. Вивільняє форми від зміцнілої заготовки.

2.8. Контролює режим сушіння.

2.9. Очищає та змащує форми.

2.10. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розливальник-загладжувальник піномаси 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.