Інструкція для посади "Машиніст крана металургійного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст крана металургійного виробництва" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації крана, що обслуговується, і його механізмів;
      - електричну схему і кінематику крана;
      - систему включення електродвигунів і контролерів;
      - графік та послідовність виконання операцій;
      - розміщення агрегатів і дільниць, що обслуговуються;
      - правила кріплення, підйому та переміщення різних вантажів, а також переміщення і опускання ковшів з рідким металом;
      - види, властивості і якість мастильних матеріалів, системи автоматичного змащування устаткування крана;
      - основи електротехніки і слюсарну справу.

1.4. Машиніст крана металургійного виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст крана металургійного виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст крана металургійного виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст крана металургійного виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує вантажопідйомними кранами різних конструкцій, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання робіт з обслуговування виробничого процесу в доменних, сталеплавильних, феросплавних, прокатних та трубних цехах, спеціалізованих цехах з виробництва виливниць.

2.2. Виконує роботи з навантаження та розвантаження, прибиральні та допоміжні роботи під час ремонту металургійних агрегатів.

2.3. Перевіряє правильність кріплення тросів, вантажозахватних пристроїв, регулює гальма та дію запобіжних пристроїв.

2.4. Виявляє та усуває несправності в роботі крану, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст крана металургійного виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст крана металургійного виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст крана металургійного виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст крана металургійного виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст крана металургійного виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст крана металургійного виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст крана металургійного виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст крана металургійного виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст крана металургійного виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст крана металургійного виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.