Інструкція для посади "Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обмотувальника елементів електричних машин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію устаткування, яке застосовує;
      - методи випробування обмоток;
      - властивості матеріалу, який застосовує;
      - складні креслення та схеми.

1.4. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує повне обмотування особливо складних елементів електричних машин.

2.2. Розмічає за схемою, підганяє обмотки та укладає.

2.3. З'єднує та ізолює місця з'єднань евольвентної обмотки.

2.4. Загинає кінці секцій з кількістю паралельних провідників понад 2.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обмотувальник елементів електричних машин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Двигуни асинхронні, високообертові - повне обмотування та з'єднання.

5.2. Двигуни двоякірні - повне обмотування та з'єднання.

5.3. Двигуни багато швидкісні - повне обмотування.

5.4. Ротори асинхронних машин - повне обмотування.

5.5. Ротори синхронних генераторів - повне обмотування.

5.6. Якорі перетворювачів великих машин - обмотування.

5.7. Якорі електричних машин - петльове обмотування.