Інструкція для посади "Рятувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - рятувальник вищої категорії. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "рятувальник". Стаж роботи за професією рятувальника 1 класу - не менше 2 років. Іспит при проходженні атестації. Рятувальник 1-го класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "рятувальник". Стаж роботи за професією рятувальника 2 класу - не менше 2 років. Іспит при проходженні атестації. Рятувальник 2-го класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "рятувальник". Стаж роботи за професією рятувальника 3 класу - не менше 2 років. Іспит при проходженні атестації. Рятувальник 3-го класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "рятувальник". Стаж роботи за професією рятувальника - не менше 2 років. Іспит при проходженні атестації. Рятувальник. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "рятувальник". Без вимог до стажу роботи. Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - статутні та нормативні документи, що регламентують функціонування воєнізованих аварійно-рятувальних служб;
      - права та функціональні обов'язки рятувальників під час проведення аварійно-рятувальних робіт;
      - вимоги до рятувальників;
      - інструкції, положення та інші керівні документи, які регламентують правила проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
      - техніку, технічні засоби, оснащення та устатковання, які є в розпорядженні взводу, відділення і використовуються під час аварійно-рятувальних робіт;
      - виробничі потужності та режими роботи устатковання;
      - типові плани ліквідації можливих аварій;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Рятувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рятує людей під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.2. Надає долікарську допомогу постраждалим у разі нещасних випадків та отруєння шкідливими речовинами.

2.3. Виконує роботи з ліквідації аварій, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.4. Проводить розвідку, пошук постраждалих і первинну оцінку оперативної обстановки на місці надзвичайної ситуації, моніторинг навколишнього середовища у газонебезпечних місцях під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.5. Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних, вибухонебезпечних і газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях, підвалах, колодязях тощо.

2.6. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням індивідуальних засобів захисту органів дихання і тіла, спеціального оснащення та спорядження у газодимних камерах, навчально-тренувальних комплексах, на навчальних полігонах з відпрацюванням способів рятування людей, практичної взаємодії з іншими рятувальниками в аварійних ситуаціях.

2.7. Здійснює профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження, технічне обслуговування і ремонт аварійно-рятувальних засобів, техніки та оснащення.

2.8. Вивчає плани ліквідації аварій на об'єктах, що обслуговуються.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.