Інструкція для посади "Фельдшер з забезпечення водолазних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельдшер з забезпечення водолазних робіт" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фельдшер з забезпечення водолазних робіт вищої кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 10 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт I кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт II кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Без вимог до стажу роботи. Мати кваліфікацію водолаза. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти щодо оперативно-рятувальної служби;
      - положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення медичної служби в оперативно-рятувальних підрозділах;
      - вимоги нормативно-правових актів щодо взаємодії з іншими службами при ліквідації надзвичайних ситуацій;
      - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної та долікарської допомоги;
      - епідемічну та санітарно-гігієнічну обстановку району аварії, катастрофи чи стихійного лиха;
      - симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів;
      - володіння прийомами реанімації, вміння надавати долікарську допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечі, колапсі, отруєнні, опіках, утепленні, анафілактичному шоку, відмороженні, алергічних станах;
      - тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні захворювання;
      - основи десмургії, асептики, антисептики та травматології;
      - призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації санітарної та медичної техніки, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

1.4. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації та транспортування їх з небезпечної зони.

2.2. Надає особовому складу оперативно-рятувального підрозділу та потерпілому від надзвичайної ситуації населенню долікарську допомогу та забезпечує медичну евакуацію із зони надзвичайної ситуації.

2.3. Організує взаємодію із місцевими органами охорони здоров'я з питань надання особовому складу оперативно-рятувального підрозділу амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в пунктах постійної дислокації та при виконанні завдань за призначенням.

2.4. Здійснює навчання особового складу оперативно-рятувального підрозділу відповідно до навчальної програми підготовки з питань надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.

2.5. В умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря організовує здійснення заходів щодо захисту організму, органів дихання та використання спеціального спорядження потерпілими.

2.6. Відповідає за медичне забезпечення (медичними апаратами і устаткованням, медично-санітарним майном) та утримання його в справному стані.

2.7. Проводить комплектування і списання медичних засобів та медичного майна, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт та пункті постійної дислокації з особовим складом оперативно-рятувального підрозділу.

2.8. Бере участь в амбулаторному прийомі працівників підрозділу, в організації та проходженні співробітниками підрозділу щорічного профілактичного огляду.

2.9. Веде документацію медичного пункту оперативно-рятувального підрозділу.

2.10. За відсутності лікаря чергової зміни чергує та виконує його функціональні обов'язки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно із забезпечення водолазних робіт.

5.2. Надає першу медичну та долікарську допомогу, в тому числі в умовах підвищеного тиску (в барокамері).

5.3. Здійснює нагляд за станом здоров'я водолазів, а також контроль за режимом їх праці, відпочинку і харчування.

5.4. Здійснює всі види ін'єкцій.

5.5. Проводить малі хірургічні операції: трахеотомію, венопункцію, видалення чужорідних тіл тощо.

5.6. Застосовує прийоми реанімації, надає допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, відмороженні.

5.7. Працює з наркозно-дихальною та електронною апаратурою, що застосовується бригадами швидкої медичної допомоги.

5.8. Веде медичну документацію.

5.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

5.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.