Інструкція для посади "Набирач проб у шахті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Набирач проб у шахті" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схеми вентиляції, характеристику і специфіку виробок обслуговуваних шахт, оптимальні маршрути пересування в шахті;
      - способи і методи відбирання проб рудникового повітря на вміст шкідливих газів та пилу;
      - використовуване лабораторне обладнання, принцип дії та порядок використання необхідної контрольно-вимірювальної апаратури;
      - правила охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Набирач проб у шахті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Набирач проб у шахті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Набирач проб у шахті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Набирач проб у шахті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відбирає проби рудникового повітря в гірничих виробках на загазованість та запиленість, доставляє їх у лабораторію для проведення експрес-аналізу.

2.2. Доповідає керівництву шахти та командирові взводу про всі виявлені порушення правил і норм охорони праці.

2.3. Утримує закріплене майно і контрольно-вимірювальну апаратуру у справному стані та чистоті.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Набирач проб у шахті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Набирач проб у шахті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Набирач проб у шахті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Набирач проб у шахті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Набирач проб у шахті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Набирач проб у шахті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Набирач проб у шахті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Набирач проб у шахті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Набирач проб у шахті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Набирач проб у шахті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Набирач проб у шахті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Набирач проб у шахті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Набирач проб у шахті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Набирач проб у шахті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Набирач проб у шахті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Набирач проб у шахті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.