Інструкція для посади "Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Безперервний водійський стаж - не менше 3 років. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність водійського посвідчення відповідних категорій. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та нормативні документи, що регламентують організацію несення караульної служби в пожежно-рятувальних підрозділах;
      - призначення, технічні можливості, принцип роботи, будову насосної установки;
      - правила забору, та подачі вогнегасних речовин, регулювання режиму роботи і зупинки насосної установки з дотриманням вимог безпеки праці;
      - порядок застосування пожежного устатковання та спеціального обладнання, яким оснащено пожежно-рятувальний транспортний засіб;
      - строки та порядок проведення технічного обслуговування насосної установки та автономного силового агрегату;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - норми витрат паливно-мастильних матеріалів.

1.4. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за належний технічний стан насосної установки її готовність до застосування за призначенням.

2.2. Керує насосною установкою пожежно-рятувального транспортного засобу під час забору води з відкритих вододжерел, пожежних гідрантів, водоймищ та подачі вогнегасних речовин до осередку пожежі.

2.3. Здійснює перевірку технічного стану систем і агрегатів насосної установки під час заступання на чергування, проводить технічне обслуговування машини, якою керує.

2.4. Дотримується вимог безпеки праці під час розгортання, забору води, проведення технічного обслуговування та ремонту насосної установки.

2.5. Веде облікову та звітну документацію щодо експлуатації насосної установки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.