Інструкція для посади "Машиніст пожежного автопідіймача", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст пожежного автопідіймача" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Безперервний водійський стаж - не менше 3 років. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність водійського посвідчення відповідних категорій. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та нормативні галузеві документи, що регламентують організацію несення караульної служби в пожежно-рятувальних підрозділах;
      - матеріальну частину, технічні можливості та правила експлуатації закріпленої за ним пожежного автопідіймача (автодрабини);
      - принцип роботи підіймальної машини, комутаційну схему підіймання-опускання, гідравлічно-механічну систему, конструкцію канатів та правила догляду за ними;
      - порядок дій під час виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
      - організацію й тактику дій з використанням пожежного автопідіймача (автодрабини);
      - правила охорони праці;
      - порядок роботи з підіймальним агрегатом під час виникнення несправностей та дії щодо негайного їх усунення;
      - правила роботи з пожежним та спеціальним устаткованням, яким оснащено пожежний автопідіймач (автодрабина);
      - порядок та строки технічного обслуговування і випробування спеціальних агрегатів.

1.4. Машиніст пожежного автопідіймача призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст пожежного автопідіймача підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст пожежного автопідіймача керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст пожежного автопідіймача під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належний технічний стан закріпленої техніки, постійну її готовність до застосування за призначенням.

2.2. Здійснює контроль за технічним станом підіймальних агрегатів, проводить їх технічне обслуговування і ремонт відповідно до термінів експлуатації та обсягу робіт.

2.3. Перевіряє технічний стан систем і агрегатів підіймальної машини під час заступання на чергування.

2.4. Керує автопідіймачем чи автодрабиною пожежною пересувною під час рятування людей з верхніх поверхів будівель та споруд, подачі вогнегасних речовин на висоту, підняття та переміщення вантажів.

2.5. Використовує тактико-технічні можливості пожежного автопідіймача (автодрабини) в залежності від погодних умов.

2.6. Дотримується вимог безпеки праці при виконанні рухів та маневруванні підіймального обладнання під час проведення аварійно-рятувальних робіт (навчань), технічного обслуговування і ремонту.

2.7. Виконує інструкцію та правила експлуатації пожежного автопідіймача (автодрабини).

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст пожежного автопідіймача має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст пожежного автопідіймача має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст пожежного автопідіймача має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст пожежного автопідіймача має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст пожежного автопідіймача має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст пожежного автопідіймача має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст пожежного автопідіймача має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст пожежного автопідіймача має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст пожежного автопідіймача має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст пожежного автопідіймача несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.