Інструкція для посади "Сапер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сапер" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються проведенню піротехнічних робіт;
      - організаційну та штатну структуру піротехнічних підрозділів, їх можливості;
      - правила і методи організації проведення піротехнічних робіт;
      - технічні характеристики приладів та устатковання для проведення піротехнічних робіт;
      - заходи безпеки при виконанні підривних робіт.

1.4. Сапер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сапер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сапер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сапер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує та організовує очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів в межах визначеної території.

2.2. Організовує спеціальну підготовку та навчання особового складу прийомам пошуку та знищення вибухонебезпечних предметів, дотриманню заходів безпеки та правил використання технічних засобів.

2.3. Здійснює контроль за якістю виконання поставлених завдань та дотриманням правил безпеки.

2.4. Веде облік виконаних підрозділом робіт.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сапер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сапер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сапер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сапер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сапер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сапер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сапер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сапер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сапер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сапер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сапер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сапер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сапер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сапер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сапер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сапер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.