Інструкція для посади "Гірник на геологічних роботах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник на геологічних роботах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гірника на геологічних роботах 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - класифікацію гірських порід;
      - петрографічні різновиди порід;
      - постмагматичні зміни вмісних порід, їх вплив на технологію збагачування;
      - правила складання сортових паспортів на відвантаження корисної копалини;
      - причини виникнення втрат, збіднювання і способи їх скорочення;
      - правила відбору борозенних, задиркових, горсткових проб;
      - основи фаціального аналізу осадових порід;
      - елементи тектоніки;
      - структурно-текстурну характеристику порід;
      - методи вивчення гірських порід і корисних копалин у полі та в лабораторії;
      - методи гідрогеологічних вимірювань;
      - елементи інженерної геології;
      - правила побудови розрізів, профілів, стратиграфічних колонок;
      - порядок заповнення, обліку та зберігання документації;
      - правила експлуатації лічильно-обчислювальної техніки;
      - прийняту методику оперативного підрахунку запасів корисних копалин.

1.4. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить розмічання місць випробування гірничих виробок і свердловин.

2.2. Відбирає контрольні проби, сушить, дробить і подрібнює, квартує проби, готує до хімічного аналізу.

2.3. Збирає і оформляє геологічні колекції зразків гірських порід та корисних копалин.

2.4. Заміряє потужності продуктивного пласта корисних копалин і вмісних гірських порід.

2.5. Заміряє тектонічні тріщини та тріщинуватості.

2.6. Стежить за повнотою і якістю виймання з надр корисної копалини, за осувними проявами і своєчасним попередженням про них.

2.7. Заміряє рівні підземних вод у бурових свердловинах і приплив їх у гірничі виробки.

2.8. Замальовує й оформляє первинну і чистову геологічну документацію гірничих виробок та бурових свердловин (паспортів, стратиграфічних колонок свердловини, журналів, робочих планів випробування), графічних матеріалів-планів, розрізів.

2.9. Виконує камеральні роботи.

2.10. Класифікує гірські породи і корисні копалини за відібраними пробами відповідно до еталонної колекції.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник на геологічних роботах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі виконання робіт у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах у підземних гірничих виробках за наявності залишкових напорів підземних вод або у виробках, небезпечних за гірничими ударами, тарифікація проводиться на один розряд вище.