Інструкція для посади "Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника-здавальника харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, тари та їх призначення;
      - режими зберігання і товарне сусідство;
      - правила оформлення документації на приймання і видавання;
      - державні стандарти і технічні умови;
      - схему трубопроводів, розташування запірної та регулюючої арматури і правила користування нею;
      - будову насосів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила ведення обліку і оформлення документів.

1.4. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде приймання від постачальників сировини, тари; видає одержувачам, у торговельну мережу, збутові бази напівфабрикати, матеріали, готову продукцію.

2.2. Транспортує, зберігає сировину, матеріали, готову продукцію, тару.

2.3. Перевіряє їх відповідність до державних стандартів, технічних умов, супровідних документів.

2.4. Перевіряє органолептично або за даними лабораторного аналізу якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, тари, посуду; міцність, густину, помутніння, побуріння, скисання, тягучість, наявність запаху, осадку; герметичність закупорки.

2.5. Відбраковує нестандартні.

2.6. Спостерігає за розвантаженням або перекачуванням, зливанням, наливанням місткостей залізничного, водного, автомобільного транспорту.

2.7. Включає насоси.

2.8. Контролює повноту наповнення, дату вироблення.

2.9. Забезпечує параметри режиму зберігання продуктів.

2.10. Зачищує продукти і передає зачистки на утилізацію.

2.11. Веде облік сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції.

2.12. Складає заявки і вимоги на продукцію, акти на бій, брак, некондиційність.

2.13. Веде відповідну звітність.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник-здавальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.